Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

 

 

 

  • SANNER, E.  2010. New media at the 2010 NYC art fairs. [cit. 2011-06-06]. Dostupné na internete:                                                                                     <http://www.huffingtonpost.com/erik-sanner/new-media-at-the-2010->.

 

 

 

  • YOUNGS, A. 2011. Interactive sculptures, bioart, videos, prints & other new media art work. [cit. 2011-06-02]. Dostupné na internete:                                        <http://hypernatural.com/art.html>.

 

Autor projektu: JM

Tento projekt vznikol ako školské dielo podľa §51 zákona č. 618 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

Projekt bol vytvorený v rámci predmetu Nové médiá II. v študijnom programe Mediamatika a kultúrne dedičstvo na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.