Choď na obsah Choď na menu
 


Amy M. Youngs

Obrázok Amy Youngs vytvára zmes mediálnej produkcie, interaktívne sochy a práce s použitím digitálnych médií na preskúmanie komplexného vzťahu medzi vedeckými poznatkami a prírodou. Najzaujímavejším prvkom v jej dielach je využitie elektroniky, kinetiky, zvukov, rastlín či hmyzu pomocou ktorých vytvára umenie, ktoré odzrkadľuje komplexný vzťah medzi novodobou technológiou a meniacou sa povahou prírodného prostredia.

 

 

 

 

Brian Knep

Obrázok Je umelcom „nových médií“, ktorý používa vedu a techniku na vytváranie jeho umeleckých diel. Jeho práce sú dynamické a reagujú na zmeny týkajúce ich prirodzeného prostredia. Na niektorých z nich jednoducho zobrazuje plynutie času, kým iné sú interaktívne, snímajúce a reagujúce na ľudí, ktorí okolo prechádzajú.

 

 

 

 

 

 

Sabrina Raaf

Obrázok Umelkyňa pochádzajúca zo Chicaga. Experimentuje s tzv. sochárskymi médiami a fotografiami. Jej práce boli prezentované v sólových aj skupinových galériách po celom svete.

 

 

 

 

Patricia Piccinini

Obrázok Pochádza z Melbourne a je jednou z popredných austrálskych súčasných umelkýň. Jej práce skúmajú vzťahy medzi pohlaviami a technológiami vtipnou a konfrontujúcou formou. Taktiež sa zaujíma o dôsledky vplyvu technológií na život človeka. Jej tvorba sa zaoberá aj témou ako je napríklad genetické inžinierstvo, ktorého dôsledky sú zobrazené v podobe roztomilých humanoidov, ktoré vyzerajú až neskutočne skutočne.

Piccinini pracuje s rôznymi druhmi materiálu, napríklad s počítačovo generovanými obrazmi, interaktívnymi CDroms, sochárskymi inštaláciami a filmom.

 

John Tonkin

Obrázok John Tonkin je umelec pochádzajúci zo Sydney. Po štúdiu vedy a pohrávaní sa s fotografiami, experimentmi s filmom a animáciami sa začal venovať počítačovým animáciám v roku 1985. Tonkin vyvíja vlastný softvér v programovacích jazykoch ako je C++ a Java.

Jeho animácie obsahujú série ako vzduch, voda, časti 1, 2 & 3 (1993-1995), série lyrických a poetických štúdií prvkov vzduchu a vody (1994). V týchto prácach umelec použil matematické modelovanie pre vytvorenie abstraktných simulácií prírodných systémov.

 

 

 

Jon McCormack

Obrázok Jon je jedným z najuznávanejších austrálskych umelcov digitálnych médií. Jeho tvorba je silne ovplyvnená novou vedou o umelom živote a prírodou, ktorú sa snaží sprostredkovať pomocou nových technológií. Jon je jedným z mála umelcov, ktorí rozvíjajú  svoju prácu predovšetkým pomocou svojich vlastne vyvinutých počítačových programov.

 

 

 

 

 

Troy Innocent

Obrázok Práce Troya Innocenta zahŕňajú sochárske inštalácie, videoprojekcie, svetelné práce a fotografie. Keď innocent v roku 1989 začal tvoriť svoje umelé svety, jeho grafické rozhranie bolo čerstvé, surové a cudzie. Dnes je jeho sila vo virtuálnom svete obrovská. Formy života, ktoré vzdychajú a vznášajú sa sú vytvorené pomocou jeho prstov na mousepad.software.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arthur Wicks

Obrázok Rodák zo Sydney, štúdium absolvoval na Austrálskej národnej univerzite a získal titul bakalár umenia. Jeho prvá výstava sa  uskutočnila v roku 1966 v Canberre. Od tohto roku usporiadal viac ako 50 ďalších výstav a akcií a zúčastnil sa 80 tich skupinových výstav. Venuje sa rôznym druhom súčasného umenia, od tvorby sochárskych inštalácií až po inštalácie pracujúcich humanoidov.

 

 

 

 

 

 

Paolo Cirio

Obrázok Narodil sa v Taliansku v roku 1979. Pracoval v rôznych oblastiach mediálnej tvorby: net-art, street-art, video-art, public-art, marketing-art, software-art a v oblasti experimentálneho rozprávania. Zaoberá sa skúmaním vnímania a vytvárania kultúrnej, politickej a ekonomickej reality manipulovanej novými spôsobmi kontroly informačnej moci.

 

 

 

 

 

 

 

 

Perri Lynch

Obrázok Perri kombinuje audio nahrávky s multimédiami. Jej práca skúma vzťah medzi ľudským vnímaním a zmyslom pre miesto. Otázky ako navigácia, intuícia a fyzická blízkosť sú kľúčovými prvkami týchto skúmaní. Perri skúma mnoho atribútov miesta súčasne vďaka technológiám nových médií.

 

 

 

 

 

Steve Roden

Obrázok Je vizuálny a zvukový umelec. Pochádza z Los Angeles. Jeho diela zahŕňajú maľby, kresby, sochárstvo, film/video, nové médiá a zvukové inštalácie.

 

 

 

 

 

 

 

 

T. Ellen Sollod

Obrázok Cez širokú škálu médií sa snaží vytvoriť vizuálne a verbálne metafory pomocou použitia obrázkov a slov. V súčasnosti pôsobí ako umelec podporujúci kreativitu a nové technológie.

 

 

 

 

 

Iole Alessandrini

Obrázok Narodila sa v Taliansku, momentálne žije v Seattli. Prostredníctvom manipulácie svetla, digitálnych médií a fyzického priestoru navrhuje a vytvára efemérne, riadené prostredie. Pomocou svojich diel sa snaží vyjadriť svoje emócie a myšlienky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorsey Dun

Obrázok Je zvukovým a mediálnym umelcom, tvorcom zvukových inštalácií určených prevažne pre priestor galérií. Vo svojej práci uplatňuje intermediálny prístup, v ktorom samotné zvukové médiá využíva pre priestorové inštalácie s využitím ďalších materiálov a objektov. V súčasnosti predstavuje tvorbu Double Vision s dôrazom na široké spektrum použitých technológií a médií. Intermediálne perforácie súboru Double Vision predstavujú spojenie tanca, elektroakustickej hudby, videa a interaktívnych technológií.

 

 

 

 

Veronika Bromová

Obrázok Patrí do generácie českých výtvarníkov, ktorí na scénu prišli v 90. rokoch. Ako prvá v Čechách začala vo výtvarnom umení používať digitálne upravené fotografie. Okrem fotografických obrazov je tu aj videoart. Od roku 2001 pracuje ako vedúci pedagóg Nových médií II. - fotografického a digitálneho obrazu na Pražskej akadémii výtvarných umení.